Gym kleuter

Juf Valerie

In de kleuterschool start de zorg vanuit de bevindingen van de kleuterjuf. Welbevinden en betrokkenheid staan hierbij centraal. Een kleuter die zich goed voelt in de klas en die geboeid wordt door het rijke aanbod aan wat er te beleven, te spelen en te leren valt, is in ontwikkeling.

Daarom wordt er in de klas een gevarieerd aanbod gecreëerd dat kansen op de verschillende ontwikkelingsdomeinen biedt. Daarnaast is het belangrijk om goed zicht te hebben op de ontwikkeling van elke kleuter en gepast te reageren wanneer een kind zich niet goed lijkt te voelen, niet geboeid kan worden met het klasaanbod of gedurende een langere tijd niet of weinig lijkt te ontwikkelen.

Voor die kleuters voorziet de kleuterjuf een aantal extra oefenkansen. Dit kan gebeuren door bepaalde materialen aan te bieden, door bepaalde spelvormen voor te bereiden, door opdrachten te herhalen, ... Er worden ook regelmatig ‘zorg-momenten’ binnen de klas georganiseerd: terwijl de meeste kleuters zelfstandig aan de slag kunnen, oefent de juf met een groepje kinderen apart. Maar als de zorg in de klas niet voldoende is, dan wordt de zorgjuf (zorgcoördinator) ingeschakeld.

Ikzelf sta in voor de extra zorg in de derde kleuterklas op dinsdag-en donderdagvoormiddag. Vanaf januari voorzie ik ook zorg voor het tweede kleuter (vraaggestuurd). Ik oefen op een speelse manier met een klein groepje kleuters of individueel op alle vlakken: sociaal-emotioneel, denkontwikkeling, taalontwikkeling, fijne en grove motoriek, voor het derde kleuter ook vaardigheden en begrippen die belangrijk zijn bij de overstap naar het eerste leerjaar.

Op maandag sta ik in voor de zorg in het eerste leerjaar. Ik ondersteun zoveel mogelijk in de klas en help de klasleerkrachten met toetsen en testen. Deze zorg is ook vraaggestuurd. We hebben wekelijks overleg om de zorgmomenten goed af te stemmen op de klaswerking.

Ik verzorg ook de contacten met CLB of andere externe instanties, alsook de overlegmomenten met het team en gesprekken met ouders.

Daarnaast sta ik ook nog in beleidsuren op woensdagvoormiddag. Op dinsdagnamiddag, donderdagnamiddag en vrijdag krijgen alle kleuters 50 min gymles.

Voor een goede zorg is een goede communicatie zeer belangrijk. Als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind, dan zoek ik mee naar een oplossing. Aarzel daarom niet om contact op te nemen...

Ik wens alle kleuters en leerlingen een heel leuk jaar toe.
...En vergeet niet: IK EN JIJ = WIJ!

Juf Valerie

Onderwijscheque

onderwijscheque

De onderwijscheques voor het komende schooljaar kunnen tussen 1 augustus van het huidige jaar en 30 juni van het volgend jaar gekocht worden in het Sociaal Huis.

Onze troeven

kantelbergtroeven

Kantelberg heeft veel voordelen te bieden aan u en uw kind. Deze pluspunten koesteren we en houden we dagelijks op peil.

Maaltijden

menu mei

menu juni

Schoolmelk

schoolmelk

Het Europese Schoolmelk Programma gaat over melk, yoghurt, kaas, karnemelk en andere heerlijke melkproducten die belangrijk zijn voor een goede voeding en een uitgebalanceerd dieet. Goed eten, fit blijven en gezond zijn. Melk en melkproducten zitten boordevol calcium, vitaminen, mineralen en andere voedingsstoffen die je lichaam nodig heeft. Ze geven je alle dagen nieuwe kracht.

Onze school

school
Vrije Basisschool Kantelberg
De Linde 94
8310
Sint-Kruis
Brugge
050 35 14 25
www.kantelberg.be

Afdeling Lager

lager
Vrije Basisschool Kantelberg
De Linde 94
8310
Sint-Kruis
Brugge
050 35 14 25

Afdeling Kleuter

lager
Vrije Basisschool Kantelberg
Raadsherenlaan 42
8310
Sint-Kruis
Brugge
050 35 89 08