Inschrijvingen via e-mail.

Info gewenst? We helpen je graag!

 

Beste ouders

Helaas kan onze infodag op vrijdag 27 maart niet doorgaan, maar wij bieden jullie graag de nodige informatie over onze werking, onze visie via deze site. Vind je niet de nodige info via onze kanalen stuur dan gerust een mailtje naar directie@kantelberg.be of neem telefonisch contact op met de school 050/351425

Voor diegene die zeker een plaatsje willen, mogen we wel inschrijven via e-mail.

Om de inschrijving te verwerken hebben we volgende gegevens nodig. Deze gegevens mailt u naar  secretariaat@kantelberg.be

 

Gegevens van uw kind

 • Naam en voornaam
 • Geboorteplaats, geboortedatum
 • geslacht
 • Rijksregisternummer
 • Thuistaal
 • Nationaliteit
 • Scan of foto van de ID-kaart (voor en achterzijde) of ISI-kaart (enkel voorzijde)

Gegevens van de ouders

 • Naam en voornaam van beide ouders
 • Domicilieadres
 • Gsm nummer van beide ouders
 • E-mailadres
 • Ontving u in het schooljaar, voorafgaande aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse gemeenschap

 

 • Een akkoord met het schoolreglement en pedagogisch project is een voorwaarde om in te schrijven.

Ons schoolreglement kunt u raadplegen op onze website onder de rubriek – De school- schoolbrochure.

Voorlopig kunt u in de mail uw akkoord geven. Wij bezorgen u dan via mail de nodige documenten ter ondertekening.

 • Vragenlijst over de achtergrond van uw kind;

Dit document vindt u op onze website onder de rubriek – nuttig- brieven. Van dit ingevuld en ondertekend document bezorgt u ons een foto of scan.

Overige gegevens worden op een later tijdstip aangevuld.

 

Met vriendelijke groeten