Inschrijven kan op 3 manieren!

1) Maak een afspraak voor een individuele rondleiding  (directie@kantelberg.be of 050 35 14 25). We respecteren hierbij uiteraard de social distancing.
2) Kom naar onze infodag in mei of juni. Datum wordt bepaald zodra we weten wanneer we terug open gaan.
3) Schrijf in via e-mail als je zeker wilt zijn van een plaatsje voor uw kind op onze school en stuur daarvoor onderstaande gegevens door naar  secretariaat@kantelberg.be .

Gegevens van uw kind

 • Naam en voornaam
 • Geboorteplaats, geboortedatum
 • geslacht
 • Rijksregisternummer
 • Thuistaal
 • Nationaliteit
 • Scan of foto van de ID-kaart (voor en achterzijde) of ISI-kaart (enkel voorzijde)

Gegevens van de ouders

 • Naam en voornaam van beide ouders
 • Domicilieadres
 • Gsm nummer van beide ouders
 • E-mailadres
 • Ontving u in het schooljaar, voorafgaande aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse gemeenschap

 

 • Een akkoord met het schoolreglement en pedagogisch project is een voorwaarde om in te schrijven.

Ons schoolreglement kunt u raadplegen op onze website onder de rubriek – De school- schoolbrochure.

Voorlopig kunt u in de mail uw akkoord geven. Wij bezorgen u dan via mail de nodige documenten ter ondertekening.

 • Vragenlijst over de achtergrond van uw kind;

Dit document vindt u op onze website onder de rubriek – nuttig- brieven. Van dit ingevuld en ondertekend document bezorgt u ons een foto of scan.

Overige gegevens worden op een later tijdstip aangevuld.

 

Met vriendelijke groeten