Kernwaarden

Maak kennis met onze kernwaarden en de cultuur van onze organisatie, hoe we over Kantelberg denken en handelen in relatie tot onze stakeholders en hoe we dagelijks met elkaar omgaan. We willen deze waarden delen en ze op een authentieke manier beleven en uitdragen.

Openhartigheid creëert vertrouwen

Openhartigheid gaat naar het gevoel. Het beschrijft de passie die elkeen in Kantelberg heeft om zijn talenten te ontplooien. Openhartigheid maakt ons kwetsbaar voor de ander. Hoe openhartiger we zijn, hoe meer het onderling vertrouwen groeit. Dat brengt energie in beweging. Vertrouwen heeft te maken met het geloof in de goede intenties van iemand. Het gaat dus ook om geloof in jezelf, ofwel zelfvertrouwen.

Onze kernwaarden bepalen de cultuur van onze organisatie, hoe we over Kantelberg denken en handelen in relatie tot onze stakeholders, hoe we dagelijks met elkaar omgaan. Onze kernwaarden inspireren de missie en de visie van Kantelberg, ze zijn de rode draad in het strategisch plan, ze zijn een toetssteen in elk proces. De missie en de visie verankeren de christelijke identiteit van Kantelberg. De waarden bepalen hoe Kantelberg zich christelijk geïnspireerd gedraagt in de relatie met haar omgeving.

Kantelberg verwacht van haar medewerkers en leerlingen dat zij die waarden delen en ze op een authentieke manier beleven en uitdragen. Ze ondersteunt haar leerlingen in de groei naar waardenbeleving. We vertalen onze waarden in vier spanningsvelden.

Ruimte biedt kansen op engagement

Iedere Kantelberger heeft een unieke inbreng in het geheel. Hij mag en kan een plek claimen om zich te uiten en te ontwikkelen. Hij engageert er zich toe deze unieke ruimte te delen met anderen waardoor nieuwe plekken gecreëerd worden. Engagement zorgt op die manier voor verbondenheid. Zo ontstaan in Kantelberg veel meer ontwikkelingsmogelijkheden dan wanneer ieder zich concentreert op zijn eigen persoonlijke ruimte.

Begrip faciliteert verantwoordelijkheid

Elke Kantelberger brengt opgenomen taken tot voldoening van zichzelf en de groep tot een goed einde. Begrip opbrengen voor de omgeving, zorgt ervoor dat het groepsbelang centraal komt te staan, waardoor je je eigen verantwoordelijkheid beter kunt opnemen. Begrip hebben van je eigen functioneren en dat van je omgeving zorgt voor ruimer inzicht en een efficiëntere sturing van je eigen gedrag.

Transparantie zorgt voor veiligheid om oorspronkelijk te zijn

Wie oorspronkelijk en authentiek is, hoeft geen rolletjes te spelen. Hij is zich bewust van zijn uniciteit en geeft die een bestaansrecht in Kantelberg. Dat kan alleen als de omgeving transparant is, als er geen verborgen agenda’s spelen. Transparantie betekent open zijn over wat je denkt. Het veronderstelt moed en zelfvertrouwen.
Deze kernwaarden zorgen ervoor dat Kantelberg een basisschool wordt met een hart voor leerlingen, medewerkers, ouders en maatschappij. Kantelberg gaat met elkeen een waardevolle relatie aan. Kantelberg presenteert zich met een groeiend charisma aan haar omgeving met de intentie zichzelf en die omgeving een meerwaarde te bieden. De waardenbeleving maakt van Kantelberg een creatieve energie organisatie (CEO).

De onderwijscheques voor het komende schooljaar kunnen tussen 1 augustus van het huidige jaar en 30 juni van het volgend jaar gekocht worden in het Sociaal Huis.


ONDERWIJSCHEQUE, Bekijk
Kantelberg

Kantelberg heeft veel voordelen te bieden aan u en uw kind. Deze pluspunten koesteren we en houden we dagelijks op peil.


ONZE TROEVEN, Bekijk

Contacteer vrije basisschool Kantelberg

Met dit formulier stuurt u een bericht naar de directie van vrije basisschool Kantelberg.

Spontane sollicitaties (motivatiebrief + CV) mogen gestuurd worden naar sollicitaties@basisbrugge.be

Contacteer Kantelberg
reCAPTCHA