Betreft nieuwe maatregelen n.a.l.v. coronatijden

Beste ouder(s)

Naar aanleiding van de coronatijden zijn wij genoodzaakt nieuwe -soms drastische- maatregelen te nemen op school. Alle onderstaande beslissingen zijn genomen in overleg met de voorzitter van de Schoolraad, de voorzitter van Raad van Bestuur en afgevaardigden van het Lokaal Overleg Comité. Alle onderstaande maatregelen gelden vanaf maandag, 16 maart tot nader order.

 1. Gezien enkele personeelsleden en vrijwilligers zich reeds ziek meldden, heeft dit onderstaande gevolgen:
  1. alle lessen worden geschorst
  2. er wordt enkel opvang voorzien voor wie hier zelf onmogelijk kan voor zorgen. Opdat deze maatregel van de Nationale Veiligheidsraad effect zou hebben vragen we nadrukkelijk om de leerlingen in de mate van het mogelijke niet naar school te sturen.
  3. zowel in kleuter- als in lagere afdeling worden geen warme maaltijden Kinderen die toch naar school komen, dienen hun boterhammen mee te nemen.
  4. geen slaapklas in kleuterafdeling
 1. Voor de infodag op 27 maart geldt onderstaande
  1. Infomoment 1e lj wordt uitgesteld
  2. Zowel in de kleuterafdeling als in de lagere afdeling zijn inschrijvingen mogelijk
 2. Ook onderstaande evenementen en activiteiten gaan niet door.
  1. Didactische uitstap naar Zeebrugge (6e lj) op 31/03
  2. Naschoolse activiteiten
  3. Gezond ontbijt in de klassen op 25/03
  4. Alle bibbezoeken
  5. Integratie 3e kleuter, 1e leerjaar op 19/03
  6. Uitstap kinderboerderij (1e lj B)op 16/03
  7. Alle toetsen worden geannuleerd (dus ook geen lenterapport)
  8. Alle oudercontacten voor de paasvakantie
  9. Koffiestop in kleuterafdeling en lagere afdeling, sober maal
  10. Paasviering(lager), lenteviering(kleuter), instapviering Eerste Communie
  11. Alle overlegmomenten met externen, ouders, vrijwilligers, CLB, logopedisten, Ondersteuningsnetwerk, leesouders, …..
  12. Uitwijken op school (6e lj) 17/03
  13. Open repetities (2e lj) op 20/03
  14. Sportdag lager op 1/04
 3. Beslissingen Vlaamse regering volgen we strikt op. Bij wijzigingen houden wij u op de hoogte.
 1. Wat onderstaande betreft hebben we nog geen beslissing genomen en wachten we richtlijnen af van ministerie en bisdom
  1. Bosklassen naar Durbuy (6e lj) van 27/04 t.e.m. 30/04
  2. Eerste Communie / Vormsel

Dank voor uw begrip.
Vriendelijke Groet
Kristine Tas (directeur)