Naschoolse activiteiten

Ook dit schooljaar biedt het oudercomité van VBS Kantelberg een mooie waaier naschoolse activiteiten aan.

Voorwaarde is natuurlijk wel dat er per activiteit voldoende inschrijvingen zijn.
We vragen u ook om schriftelijk (of via ons contactformulier) te verwittigen bij afwezigheid (tel. nr. 050 35 14 25).

begeleide huiswerkklassen en ruim aanbod naschoolse activiteiten -omnisport

Naschoolse activiteiten schooljaar 2018-2019

Opgelet: Op vakantie- en andere vrije dagen is er geen naschoolse activiteit.
We onderbreken de activiteiten in januari zodat iedereen zich op de toetsen kan voorbereiden.

Naschoolse activiteiten

Reglement

  1. De naschoolse activiteiten starten op maandag 7 oktober 2019 en eindigen op 31 mei 2020. Omwille van de proefwerken worden er in de maand januari 2020 geen naschoolse activiteiten voorzien.  Tijdens de schoolvakanties, facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen zijn er geen activiteiten.
  1. We voorzien voor elke vakantie een inhaalweek. Bij afwezigheid of ziekte of personeelsvergadering van een lesgever is er geen les. Tijdens de inhaalweek kan dan een inhaalles aangeboden worden. Is er geen les weggevallen, dan is er tijdens de inhaalweek geen les voor uw kind.
  1. De ingeschreven kinderen komen ten vroegste 10 minuten voor het aanvangsuur aan. Leerlingen die activiteiten vanaf 17u15 volgen, betalen 1 uur opvang indien zij op school blijven. 
  1. De schoolverzekering verzekert alle kinderen met hun trainers en begeleiders tegen eventuele ongevallen tijdens de activiteiten.
  1. Elk ingeschreven kind heeft zijn benodigdheden (sportuitrusting, badmintonraket, muziekinstrument) bij zich. Er wordt geen toelating gegeven om naar de klaslokalen te gaan.
  1. Kinderen die geen naschoolse activiteit volgen, worden niet op school toegelaten, behalve indien zij in de opvang of studie zitten. 
  1. Na de inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met de vermelding van het totale bedrag.  Deze inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige bedrag. 
  1. Hierboven vindt u het uurrooster. Let wel, dit uurrooster kan gewijzigd worden naargelang het aantal inschrijvingen en/of beschikbaarheid van de begeleider.  Indien er voor een bepaalde activiteit minder dan 10 inschrijvingen genoteerd worden, kan deze activiteit geschrapt worden.  
  1. Als een leerkracht door onvoorziene omstandigheden een les niet kan geven, proberen wij u hiervan tijdig op de hoogte te brengen (telefoon, briefje, e-mail).  Indien de afwezigheid zeer plots is en u niet bereikt kon worden, houden wij de kinderen in de opvang.
  1. Mocht een leraar door onvoorziene omstandigheden wegvallen, trachten wij een vervanger te vinden.  Indien een activiteit tweemaal niet kan doorgaan, kan u terugbetaling van deze lessen vragen.

De onderwijscheques voor het komende schooljaar kunnen tussen 1 augustus van het huidige jaar en 30 juni van het volgend jaar gekocht worden in het Sociaal Huis.


ONDERWIJSCHEQUE, Bekijk
Kantelberg

Kantelberg heeft veel voordelen te bieden aan u en uw kind. Deze pluspunten koesteren we en houden we dagelijks op peil.


ONZE TROEVEN, Bekijk

Contacteer vrije basisschool Kantelberg

Met dit formulier stuurt u een bericht naar de directie van vrije basisschool Kantelberg.

Contacteer Kantelberg
reCAPTCHA