Naschoolse activiteiten

Ook dit schooljaar biedt het oudercomité van VBS Kantelberg een mooie waaier naschoolse activiteiten aan.

Voorwaarde is natuurlijk wel dat er per activiteit voldoende inschrijvingen zijn.
We vragen u ook om schriftelijk (of via ons contactformulier) te verwittigen bij afwezigheid (tel. nr. 050 35 14 25).

begeleide huiswerkklassen en ruim aanbod naschoolse activiteiten -omnisport

Opgelet: Op vakantie- en andere vrije dagen is er geen naschoolse activiteit.
We onderbreken de activiteiten in januari zodat iedereen zich op de toetsen kan voorbereiden.

Naschoolse activiteiten schooljaar 2021- 2022

Dit schooljaar biedt het oudercomité een beperkt aanbod naschoolse activiteiten aan. We beschikken niet over voldoende ruimte om alle naschoolse activiteiten te laten doorgaan, dit door de werkzaamheden in de school. De Omnisport zal dan ook hoofdzakelijk buiten doorgaan. Er kunnen maximum 10 leerlingen deelnemen per groep.

De inschrijvingen gebeuren voor een volledig schooljaar.

De activiteiten gaan van start op vrijdag 1 oktober 2021 en lopen door tot 31 mei 2022.
Tijdens de maand januari zijn er geen naschoolse activiteiten omwille van de toetsenperiode.

Je schrijft in via deze link of QR-code. https://forms.gle/3rLcdXXQjLcThajq9
De link om in te schrijven zal opengaan woensdag 22 september om 19u.
Je krijgt een bevestigingsmailtje met het verzoek om te betalen. Indien de activiteit volzet is ontvangt u een mail met meer informatie. De inschrijving is pas definitief bij het overschrijven van het totale bedrag, ten laatste op maandag 27 september 2021.

Eénmaal de activiteiten begonnen zijn, kan er niet meer ingeschreven worden.
Voor de kinderen die ingeschreven zijn en nadien stoppen, wordt het betaalde bedrag niet teruggestort / verrekend.
De activiteiten Omnisport en handwerk (naai- en breiwerk) worden aangeboden aan 50 euro voor een schooljaar.
De activiteit Techniek wordt aangeboden aan 70 euro voor een schooljaar.
Deze extra kost is nodig voor de aankoop van het materiaal waarmee de kinderen werken.

U kan het secretariaat van de school verwittigen indien uw kind eens niet aanwezig kan zijn tijdens de naschoolse activiteit (tel. nr. 050 35 14 25).

Vanaf dit schooljaar hebben we ervoor gekozen om Whatsapp groepen aan te maken per groep naschoolse activiteit. Op die manier kan de lesgever u op de hoogte houden in verband met wijzigingen.

Lees goed het reglement door. Daar staat alle info i.v.m. startdatum, vakanties, inhaallessen, afwezigheid, materiaal, enz.

Reglement

 1. De naschoolse activiteiten starten op vrijdag 1 oktober 2021 en eindigen op 31 mei 2022. Tijdens de schoolvakanties, facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen zijn er geen activiteiten. Tijdens de maand januari zijn er geen naschoolse activiteiten omwille van de toetsenperiode.
 1. Bij afwezigheid of ziekte of personeelsvergadering van een lesgever is er geen les.
 1. De ingeschreven kinderen komen ten vroegste 10 minuten voor het aanvangsuur aan. Leerlingen die activiteiten vanaf 17u15 volgen, betalen 1 uur opvang indien zij op school blijven.
 1. De schoolverzekering verzekert alle kinderen met hun trainers en begeleiders tegen eventuele ongevallen tijdens de activiteiten.
 1. Elk ingeschreven kind heeft zijn benodigdheden (sportuitrusting) bij zich. Er wordt geen toelating gegeven om naar de klaslokalen te gaan. De lessen omnisport gaan steeds buiten door en kinderen moeten aangepast gekleed zijn.
 1. Kinderen die geen naschoolse activiteit volgen, worden niet op school toegelaten, behalve indien zij in de opvang of studie zitten.
 1. Na de inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met de vermelding van het totale bedrag. Deze inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige bedrag.
 1. Hierboven vindt u het uurrooster. Let wel, dit uurrooster kan gewijzigd worden naargelang het aantal inschrijvingen en/of beschikbaarheid van de begeleider. Indien er voor een bepaalde activiteit minder dan 10 inschrijvingen genoteerd worden, kan deze activiteit geschrapt worden.
 1. Als een leerkracht door onvoorziene omstandigheden een les niet kan geven, proberen wij u hiervan tijdig op de hoogte te brengen via de Whatsapp groep. Indien de afwezigheid zeer plots is en u niet bereikt kon worden, houden wij de kinderen in de opvang.
 1. Mocht een leraar door onvoorziene omstandigheden wegvallen, trachten wij een vervanger te vinden. Indien een activiteit tweemaal niet kan doorgaan, kan u terugbetaling van deze lessen vragen.
 1. Indien er financiële moeilijkheden zijn om het inschrijvingsgeld te betalen kunt u contact opnemen met de directie.

De onderwijscheques voor het komende schooljaar kunnen tussen 1 augustus van het huidige jaar en 30 juni van het volgend jaar gekocht worden in het Sociaal Huis.


ONDERWIJSCHEQUE, Bekijk
Kantelberg

Kantelberg heeft veel voordelen te bieden aan u en uw kind. Deze pluspunten koesteren we en houden we dagelijks op peil.


ONZE TROEVEN, Bekijk

Contacteer vrije basisschool Kantelberg

Met dit formulier stuurt u een bericht naar de directie van vrije basisschool Kantelberg.

Contacteer Kantelberg
reCAPTCHA