Nieuwsflash2019-11-04T17:45:05+00:00

Nieuwsflash

2403, 2020

U wil zeker zijn van een plaatsje voor uw kind in Kantelberg?

By |24 maart 2020|

Inschrijven kan op 3 manieren! 1) Maak een afspraak voor een individuele rondleiding  (directie@kantelberg.be of 050 35 14 25). We respecteren hierbij uiteraard de social distancing. 2) Kom naar onze infodag in mei of juni. Datum wordt bepaald zodra we weten wanneer we terug open gaan. 3) Schrijf in via e-mail als je zeker wilt zijn van een plaatsje voor uw kind op onze school en stuur daarvoor onderstaande gegevens door naar  secretariaat@kantelberg.be . Gegevens van uw kind Naam en voornaam Geboorteplaats, geboortedatum geslacht Rijksregisternummer Thuistaal Nationaliteit Scan of foto van de ID-kaart (voor en achterzijde) of ISI-kaart (enkel voorzijde) Gegevens van de ouders Naam en voornaam van beide ouders Domicilieadres Gsm nummer van beide ouders E-mailadres Ontving u in het schooljaar, voorafgaande aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse gemeenschap   Een akkoord met het schoolreglement en pedagogisch project is een voorwaarde om in te schrijven. Ons schoolreglement kunt u raadplegen op onze website onder de rubriek - De school- schoolbrochure. Voorlopig kunt u in de mail uw akkoord geven. Wij bezorgen u dan via mail de nodige documenten ter ondertekening. Vragenlijst over de achtergrond van uw kind; Dit document vindt u op onze website onder de rubriek – nuttig- brieven. Van dit ingevuld en ondertekend document bezorgt u ons een foto of scan. Overige gegevens worden op een later tijdstip aangevuld.   Met vriendelijke groeten  

1303, 2020

Maatregelen coronavirus

By |13 maart 2020|

Betreft nieuwe maatregelen n.a.l.v. coronatijden Beste ouder(s) Naar aanleiding van de coronatijden zijn wij genoodzaakt nieuwe -soms drastische- maatregelen te nemen op school. Alle onderstaande beslissingen zijn genomen in overleg met de voorzitter van de Schoolraad, de voorzitter van Raad van Bestuur en afgevaardigden van het Lokaal Overleg Comité. Alle onderstaande maatregelen gelden vanaf maandag, 16 maart tot nader order. Gezien enkele personeelsleden en vrijwilligers zich reeds ziek meldden, heeft dit onderstaande gevolgen: alle lessen worden geschorst er wordt enkel opvang voorzien voor wie hier zelf onmogelijk kan voor zorgen. Opdat deze maatregel van de Nationale Veiligheidsraad effect zou hebben vragen we nadrukkelijk om de leerlingen in de mate van het mogelijke niet naar school te sturen. zowel in kleuter- als in lagere afdeling worden geen warme maaltijden Kinderen die toch naar school komen, dienen hun boterhammen mee te nemen. geen slaapklas in kleuterafdeling Voor de infodag op 27 maart geldt onderstaande Infomoment 1e lj wordt uitgesteld Zowel in de kleuterafdeling als in de lagere afdeling zijn inschrijvingen mogelijk Ook onderstaande evenementen en activiteiten gaan niet door. Didactische uitstap naar Zeebrugge (6e lj) op 31/03 Naschoolse activiteiten Gezond ontbijt in de klassen op 25/03 Alle bibbezoeken Integratie 3e kleuter, 1e leerjaar op 19/03 Uitstap kinderboerderij (1e lj B)op 16/03 Alle toetsen worden geannuleerd (dus ook geen lenterapport) Alle oudercontacten voor de paasvakantie Koffiestop in kleuterafdeling en lagere afdeling, sober maal Paasviering(lager), lenteviering(kleuter), instapviering Eerste Communie Alle overlegmomenten met externen, ouders, vrijwilligers, CLB, logopedisten, Ondersteuningsnetwerk, leesouders, ….. Uitwijken op school (6e lj) 17/03 Open repetities (2e lj) op 20/03 Sportdag lager op 1/04 Beslissingen Vlaamse regering volgen we strikt op. Bij wijzigingen houden wij u op de hoogte. Wat onderstaande betreft hebben we nog geen beslissing genomen en wachten we richtlijnen af van ministerie en bisdom Bosklassen naar Durbuy (6e lj) van 27/04 t.e.m. 30/04 Eerste Communie / Vormsel Dank voor uw begrip. Vriendelijke Groet Kristine Tas (directeur)

2210, 2019

donderdag 24 oktober verkeersdag

By |22 oktober 2019|

Beste ouder (s) Op donderdag 24 oktober organiseren we naar jaarlijkse gewoonte een verkeersdag op school.  Gedurende die dag organiseren we verschillende activiteiten waaronder fietsparcours,   evacuatie uit een bus, toneel voor de 1ste graad,  fietsbrevet, verkeersspelletjes, fietscontrole voor 4de, 5de en 6de leerjaar door de politie en fiets- en wandeltochtjes. Daarom vragen wij om uw kind met de fiets naar school te laten komen. Indien mogelijk een fietshelm meebrengen. Wij vragen ook aan de kinderen om vanaf dan steeds het fluovestje van de school te dragen Met vriendelijke groeten De werkgroep verkeer  

2904, 2019

HOERA! Onze nieuwe website is klaar!

By |29 april 2019|

We hebben er erg naar uitgekeken! U vindt op onze nieuwe site op een toegankelijke manier alle informatie over onze school en de mogelijkheden die wij bieden. Heeft u nog vragen? Contacteer ons gerust via het contactformulier of 050 35 14 25.  

1012, 2018

Naar de bib

By |10 december 2018|

We werden vandaag uitgenodigd door mevrouw Caroline en mevrouw Indra Zij vertelden ons over de werking van de bib. Enkele weetjes: Kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeven geen lidgeld te betalen om naar de bibliotheek te gaan. Zij kunnen gratis maximum 10 boeken lenen, per keer. Boeken zitten gerangschikt volgens het alfabet. Men gebruikt hierbij de eerste letter van de familienaam van de schrijver. We kregen per 2 een letter en mochten een boek zoeken, waarvan die de eerste letter van de familienaam van de schrijver is. Zo wisten we ook meteen waar die boekjes moesten terug geplaatst worden. Op elk boek staat er een pictogram. Dit verwijst naar het soort boek (vb Kerstmis, gevoelens, familie,...) Elk boekje wordt gescand en daardoor weet men welk boek je mee hebt. Er bestaan verschillende soorten boeken: Sprookjesboeken, informatieve boeken, kleuterboeken, strips,... We sloten het bezoek af met een dominospel en we mochten 1 boekje kiezen. Woensdag komen de leerlingen uit het zesde leerjaar, om ons boekje voor te lezen! We kijken er naar uit!  

De onderwijscheques voor het komende schooljaar kunnen tussen 1 augustus van het huidige jaar en 30 juni van het volgend jaar gekocht worden in het Sociaal Huis.


ONDERWIJSCHEQUE, Bekijk

Kantelberg heeft veel voordelen te bieden aan u en uw kind. Deze pluspunten koesteren we en houden we dagelijks op peil.


ONZE TROEVEN, Bekijk

Contacteer vrije basisschool Kantelberg

Met dit formulier stuurt u een bericht naar de directie van vrije basisschool Kantelberg.

Contacteer Kantelberg
reCAPTCHA