Oudercontacten

U wilt uiteraard het beste voor uw kind. Dat u daarbij wilt weten hoe uw kind het op school stelt, hoeft geen betoog. Daarom organiseren wij geregeld oudercontacten.

Na enkele weken wordt het voor ons tijd u te informeren over de klaswerking in iedere klas. De datum van deze info-avond wordt in de nieuwsbrief van september vermeld. Half oktober krijgt U de kans om een individueel gesprek met de leerkracht aan te vragen. Ook kan het dat U dan via een briefje door de leerkracht zelf wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Herfstvakantie

Vlak voor de herfstvakantie organiseren wij een extra oudercontact op vraag van individuele ouders. De klastitularis nodigt u persoonlijk uit voor een gesprek.

Eind januari

Na de Kerstvakantie wordt u voor een tweede maal uitgenodigd om met de titularis in gesprek te gaan. Hier staat het kerstrapport centraal.

Voor de leerlingen van het zesde leerjaar

Voor de leerlingen van het zesde leerjaar streven we ernaar u uit te nodigen om de toekomstmogelijkheden van uw zoon/dochter te bespreken. Zonodig ook met een vertegenwoordiger van het CLB. Die data kunnen pas besproken worden na de start van het werkjaar en hangen af van de agenda van het CLB. U wordt ruim op voorhand op de hoogte gebracht van de bespreking. Dit gebeurt met een schriftelijke uitnodiging in de periode februari-maart.

Met Pasen

Met Pasen organiseren wij een extra oudercontact op vraag van individuele ouders. Door middel van een strookje kunt u al of niet intekenen op dit aanbod (dezelfde werkwijze dus als half oktober).

Aan het eind van het schooljaar

Aan het eind van het schooljaar staat opnieuw een rapportbespreking op het programma.

Toch nemen we aan dat u als ouder ook nog wel eens buiten de georganiseerde contacten nood kunt hebben om vragen over uw kind te stellen of de leerkracht over het een of ander te informeren i.v.m. uw kind. Voor die contacten vragen we vooraf een afspraak te maken met de titularis, via het contactformulier van de klas. Wellicht volstaat een korte mededeling in het schoolagenda van uw kind.

Mocht u ernstiger problemen willen bespreken, neemt u eerst contact op met de directeur. In samenspraak met de titularis regelt die dan een formeler gesprek.

We stellen wel dat een contact niet tijdens de schooluren kan doorgaan om het klassengebeuren niet onnodig te storen.

We verwachten dat de ouders minstens op één van de oudercontacten aanwezig zijn. Ook op vraag van de leerkracht en/of het zorgteam verwachten wij dat ouders ingaan op voorstellen tot gezamenlijk overleg.

De onderwijscheques voor het komende schooljaar kunnen tussen 1 augustus van het huidige jaar en 30 juni van het volgend jaar gekocht worden in het Sociaal Huis.


ONDERWIJSCHEQUE, Bekijk
Kantelberg

Kantelberg heeft veel voordelen te bieden aan u en uw kind. Deze pluspunten koesteren we en houden we dagelijks op peil.


ONZE TROEVEN, Bekijk

Contacteer vrije basisschool Kantelberg

Met dit formulier stuurt u een bericht naar de directie van vrije basisschool Kantelberg.

Spontane sollicitaties (motivatiebrief + CV) mogen gestuurd worden naar sollicitaties@basisbrugge.be

Contacteer Kantelberg
reCAPTCHA