Toekomstgerichte strategische doelen

Wilt u meer weten over onze doelstellingen? Hier staan deze duidelijk op een rijtje.

Maatschappelijke behoeften

Als inspirerende school biedt Kantelberg onderwijs aan dat anticipeert op en beantwoordt aan de behoeften van de maatschappij.

Competenties

Kantelberg zet sterk in op het ontwikkelen en stimuleren van creativiteit, ondernemingszin, innovatief denken en handelen bij haar medewerkers en leerlingen.

Geëngageerde medewerkers

Kantelberg heeft geëngageerde medewerkers die zich identificeren met de missie en de visie. Zij dragen de waarden van Kantelberg uit.

Vlakke structuur

Kantelberg kiest voor een vlakke, participatieve structuur die ruimte laat voor de eigenheid en de inbreng van medewerkers, leerlingen en ouders.

Schoolontwikkeling

Kantelberg integreert schoolontwikkeling als rode draad in haar werking. Ze maakt werk van het verhogen van haar beleidsvoerend vermogen. Ze creëert hierdoor een meerwaarde voor de leerling, de medewerkers en de maatschappij.

Krachtige leeromgeving

Binnen een krachtige leeromgeving kiest Kantelberg voor activerend en ervaringsverruimend onderwijs. Ze wil haar leerlingen ondersteunen in hun ontwikkeling naar zelfsturend leren.

Talenten ontplooien

Met het oog op het vormen van leerlingen die hun talenten maximaal ontplooien, ontwikkelt Kantelberg een brede waaier aan zorgtools om een gediversifieerde instroom van leerlingen toe te laten de ontwikkelingsdoelen en eindtermen te bereiken.

Actieve participatie

Kantelberg stimuleert haar leerlingen en medewerkers om actief te participeren in onderwijsprojecten of projecten met een onderwijskundige inslag, om zo een maatschappelijke reflex in haar onderwijs te integreren en om de wereld met een open blik te verkennen.

Bruisende dynamiek

De twee locaties bewerkstelligen optimaal de bruisende dynamiek voor de lerende gemeenschap van leerlingen en medewerkers.

Vernieuwing

Kantelberg is een pionier in onderwijsvernieuwing.

Communicatie

In haar externe en interne communicatie profileert Kantelberg zich naar alle stakeholders als een sterk merk.

Kwaliteit

Binnen de contouren van de beschikbare middelen, realiseert Kantelberg haar strategische doelstellingen op een kwaliteitsvolle manier.

De onderwijscheques voor het komende schooljaar kunnen tussen 1 augustus van het huidige jaar en 30 juni van het volgend jaar gekocht worden in het Sociaal Huis.


ONDERWIJSCHEQUE, Bekijk
Kantelberg

Kantelberg heeft veel voordelen te bieden aan u en uw kind. Deze pluspunten koesteren we en houden we dagelijks op peil.


ONZE TROEVEN, Bekijk

Contacteer vrije basisschool Kantelberg

Met dit formulier stuurt u een bericht naar de directie van vrije basisschool Kantelberg.

Spontane sollicitaties (motivatiebrief + CV) mogen gestuurd worden naar sollicitaties@basisbrugge.be

Contacteer Kantelberg
reCAPTCHA