Zorgklas

Onze zorg begint al bij de schoolpoort…

Op onze school besteden we veel aandacht aan de zorg voor leerlingen. Goed onderwijs is voor ons zorgbreed onderwijs. We doen dit met het volledige schoolteam vanuit een brede basiszorg.
De zorg voor de leerlingen in de groep blijft in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de klastitularis. De klasleerkracht blijft de spilfiguur in de zorg voor elk kind van zijn (klas)groep.

De klastitularis en de zorgcoördinator leggen hun deskundigheid samen. Vanuit deze gedeelde visie wordt gezocht naar adequate en geïndividualiseerde oplossingen en worden acties ondernomen. De begeleiding kan individueel of in groep gebeuren en vindt zoveel mogelijk in de klas plaats (teamteaching). Daar waar de begeleiding in de klas niet volstaat, kan het kind individueel begeleid worden, ook buiten de klascontext.

Vanuit een regelmatige klasscreening van zowel competenties/vaardigheden als welbevinden proberen we alle kinderen op hun niveau te ondersteunen en/of uit te dagen.
Ons zorgbeleid strekt zich uit over 3 niveaus: op schoolniveau, op leerkrachtniveau en op kindniveau. Wekelijks is er overleg rond de zorgwerking op school.

Kindniveau :

Dit omvat de hulp bij verschillende zorgacties die zijn afgesproken in overleg met de klasleerkrachten, bijvoorbeeld individuele zorgmomenten, leesgroepjes, het afnemen van AVI testen, het verwerken van LVS gegevens, gesprekjes met kinderen over socio-emotionele problemen, aanpak van een pestprobleem, sturen van conflicthantering, een kind dat ziek geweest is bijwerken, een beloningskaart, hulpkaart of pictogram uitwerken/opstellen,… De verantwoordelijkheid voor de zorgverbreding op dit kind- en klasniveau blijft echter bij de klastitularis. De zoco kan hier enkel een ondersteunende rol in spelen.

Leerkrachtenniveau :

Hier is het belangrijk om overleg te plegen met de klasleerkracht en ondersteuning te bieden aan deze leerkracht. Het overleg heeft als doel het overzicht bewaren over alle leerlingen. Ook voor een stuk coachen in omgang met de klas door gerichte, persoonsgebonden hulp te kunnen aanbieden.

Schoolniveau :

Het opvolgen van het persoonlijk dossier in ons kindvolgsysteem is een van de taken van
de zorgcoördinator. Een tweede taak is het plannen en organiseren van oudergesprekken,
MDO’s en gesprekken met externen (CLB, logo, kiné, reva,…). Een derde grote taak is het houden van overleg met alle klasleerkrachten. Daarnaast bewaakt de zoco ook het zorgbeleid van de school en wordt deze bijgestuurd indien nodig.

Ik ben op woensdagvoormiddag aanwezig in de kleuterschool. Alle andere momenten kan je me vinden in de lagere afdeling.

Bij vragen steeds bereikbaar via mail : zoco@kantelberg-edu.be

Hopend op een goede samenwerking en een fijn schooljaar!

Groetjes,
Justine Welvaert

De onderwijscheques voor het komende schooljaar kunnen tussen 1 augustus van het huidige jaar en 30 juni van het volgend jaar gekocht worden in het Sociaal Huis.


ONDERWIJSCHEQUE, Bekijk
Kantelberg

Kantelberg heeft veel voordelen te bieden aan u en uw kind. Deze pluspunten koesteren we en houden we dagelijks op peil.


ONZE TROEVEN, Bekijk

Contacteer vrije basisschool Kantelberg

Met dit formulier stuurt u een bericht naar de directie van vrije basisschool Kantelberg.

Spontane sollicitaties (motivatiebrief + CV) mogen gestuurd worden naar sollicitaties@basisbrugge.be

Contacteer Kantelberg
reCAPTCHA