Zorgklas

Onze zorg begint al bij de schoolpoort…

Vanuit een regelmatige klasscreening van zowel competenties/vaardigheden  als welbevinden proberen we alle kinderen op hun niveau te ondersteunen en/of uit te dagen.  Afspraken met ouders en regelmatig overleg zijn hierbij niet weg te denken.  We blijven natuurlijk ook oog hebben voor de kwaliteit van onze brede zorg. Daarvoor werken we ook nauw samen met externen. Overleg staat ook hier centraal. Ons zorgbeleid strekt zich uit over 3 niveaus:  op schoolniveau, op  leerkrachtniveau en op kindniveau. Wekelijks is er ook overleg rond de zorgwerking op school. Zowel meester Hans als ikzelf nemen deze taak op.

Kindniveau :

Dit omvat de hulp bij verschillende zorgacties die zijn afgesproken in overleg met de klasleerkrachten, bijvoorbeeld individuele zorgmomenten, leesgroepjes,  het afnemen van AVI testen, het verwerken van LVS gegevens, gesprekjes met kinderen over socio-emotionele  problemen, aanpak van een pestprobleem, sturen van conflicthantering, een kind dat ziek geweest is bijwerken, een beloningskaart, hulpkaart of pictogram uitwerken/opstellen,… De verantwoordelijkheid voor de zorgverbreding op dit kind- en klasniveau blijft echter bij de klastitularis. De zoco kan hier enkel een ondersteunende  rol in spelen.

Leerkrachtenniveau :

Hier is het belangrijk om overleg te plegen met de klasleerkracht en ondersteuning te bieden aan deze leerkracht. Het overleg heeft als doel het overzicht bewaren over alle leerlingen. Ook voor een stuk coachen in omgang met de klas door gerichte, persoonsgebonden hulp te kunnen aanbieden.

Schoolniveau :

Het opvolgen van het persoonlijk dossier in ons kindvolgsysteem is een van de taken van de zorgcoördinator. Een tweede taak is het plannen en organiseren van oudergesprekken, MDO’s en gesprekken met externen (CLB, logo, kiné, reva,…). Een derde grote taak is het houden van  overleg met alle klasleerkrachten.  Daarnaast bewaakt de zoco ook  het zorgbeleid van de school en wordt deze bijgestuurd indien nodig.

Ik ben op maandagnamiddag en dinsdagvoormiddag aanwezig in de kleuterschool. Alle andere momenten in de lagere afdeling. Op dinsdagnamiddag  en andere formele/ informele momenten werk ik aan de aanvangsbegeleiding voor startende leerkrachten en stagiaires. Op vrijdagnamiddag organiseer ik de plusnamiddag voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben op vlak van inhoud en opdrachten.

Bij vragen steeds bereikbaar via mail : zoco@kantelberg-edu.be

Hopend op een goede  samenwerking en een fijn schooljaar!

Groetjes,
Valerie Demey

De onderwijscheques voor het komende schooljaar kunnen tussen 1 augustus van het huidige jaar en 30 juni van het volgend jaar gekocht worden in het Sociaal Huis.


ONDERWIJSCHEQUE, Bekijk
Kantelberg

Kantelberg heeft veel voordelen te bieden aan u en uw kind. Deze pluspunten koesteren we en houden we dagelijks op peil.


ONZE TROEVEN, Bekijk

Contacteer vrije basisschool Kantelberg

Met dit formulier stuurt u een bericht naar de directie van vrije basisschool Kantelberg.

Contacteer Kantelberg
reCAPTCHA