mededelingenEen school heeft altijd heel wat mee te delen. Dit verandert haast met de dag. We raden dan ook aan om hier regelmatig - bij voorkeur dagelijks - een kijkje te nemen, want er staan regelmatig belangrijke zaken in. Het kan het verschil betekenen tussen mee en nèt niet mee.

Nieuw schooljaar!

De mooie zomervakantie zit erop en iedereen is klaar om vol enthousiasme het nieuwe schooljaar aan te vatten. Leerkrachten maakten hun klasjes klaar, ouders zorgen voor een nieuw schooloutfit en de kinderen popelen om hun vriendjes en vriendinnetjes terug te zien. Het schoolteam van Kantelberg wenst iedereen een fijn schooljaar toe!

Leerlingenaantallen eerste schooldag

We tellen op de eerste schooldag 98 kleuters en 183 kinderen in de lagere afdeling.
Dankzij een stijging van het leerlingenaantal (+8 kleuter , +9 lager) kunnen we in de kleuterafdeling juf Valerie fulltime inzetten en kunnen we een nieuwe leerkracht een paar halve dagen inzetten in het vierde leerjaar.

Infrastructuur lager

"Dankzij onze klusjesman Norbert, ziet de refter er veel moderner uit. Hij schilderde alle binnenmuren en weldra komt er passende decoratie. Ook de buitenmuren van de blok waarin het eerste leerjaar gevestigd is, werden aan de achterkant en op de zijkanten in het wit geschilderd.
In onze turnzaal werd een klimtouwinstallatie aangebracht.
Dit schooljaar komt er nieuwe centrale verwarming in een tiental klassen.

Infrastructuur kleuter

"De twee kleuterklassen van juf Sylvia en juf Carolyn zijn volledig gemoderniseerd: nieuwe verhoogde plafonds met de nodige isolatie erboven, nieuw verdiep, nieuwe super geïsoleerde ramen met 'buitenscreens', nieuwe kasten, nieuwe elektriciteitsleidingen, internetverbinding, stopcontacten en verlichting... Muren en verwarming werden geschilderd. Hier en daar moet nog iets afgewerkt, maar het einde komt in zicht.
Ook de sanitaire ruimte werd volledig vernieuwd: nieuwe lavabo's, vloeren, plafonds, douche, bergruimte, faience, toiletten,... Zelfs op de speelplaats zijn nu toiletten voorzien.
We hebben nu ook een gloednieuw slaapklasje bij de peuterklas. De nieuwe meubels hiervoor worden besteld eens alles volledig afgewerkt is.

Prioriteiten 2016-2017

Dit schooljaar concretiseren we enerzijds onze nieuwe visies rond mediabeleid en talenbeleid.
Dit betekent dat ons team werkt aan een complete integratie van mediaopvoeding in alle vakken en vakdomeinen. We willen kinderen verstandig leren omgaan met media en hen stimuleren tot het exploreren van diverse mediatalen (kranten, tijdschriften, computer, TV, iPad, ...) Dit schooljaar gebruiken we dan ook iPads (lager) en mobiel touchscreen (kleuter) op een verantwoorde manier in de lessen daar waar dit een meerwaarde kan betekenen.
We willen dit schooljaar kinderen motiveren en aanzetten tot lezen. We zullen daarvoor o.a. veel werken rond boeken om het (begrijpend) lezen bij onze kinderen te bevorderen. We proberen om leerlingen op een positieve manier in contact te brengen met taaldiversiteit en om een open attitude te ontwikkelen ten aanzien van talen en culturen. Het gaat letterlijk om kinderen gevoelig te maken voor verschillende talen of voor taal in het algemeen.

Initiatie Frans

Juf Carolyn (3e kleuter) staat in voor initiatie Frans in de derde kleuterklassen. Juf Lies (2B) zal ook dit schooljaar op dinsdagnamiddag taalinitiatie Frans geven in 1e,2e,3e en 4e leerjaar. We zien na één jaar al een ongelofelijke vooruitgang bij de kinderen wat hun Franse vocabulaire betreft.

Naschoolse activiteiten en huiswerkklas (lager)

De huiswerkklas wordt behouden en zal voor kinderen van het 1e en 2e leerjaar geleid worden door meester Kenny (1B) of juf Lieselot (1A). De kinderen van het 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar worden begeleid door juf Sara (3B) of juf Lisa (4A). Ook dit schooljaar kunnen wij dankzij het oudercomité rekenen op een ruim aanbod van naschoolse activiteiten. U wordt hierover per brief geïnformeerd.

Opvang

We bieden dit schooljaar opnieuw opvang aan van 7 uur ’s morgens tot 19 uur ’s avonds (ook op woensdagnamiddag) met uitzondering van vrijdag. Dan is er opvang tot 18u15. Hiermee willen we tegemoet komen aan de vraag van ouders.

Taalscreening

Scholen moeten voorzien in een taalscreening voor elke leerling die voor het eerst in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs instroomt. Op basis van de resultaten kan de school de leerlingen een individueel taaltraject laten volgen. Voor leerlingen die geen Nederlands kennen, kan de school een taalbad organiseren.

Fruitdag

De fruitdag op school blijft behouden. De school biedt zelf geen fruit meer aan, maar stimuleert de kinderen om op woensdag een stuk fruit mee te brengen als tussendoortje. Er worden dan ook geen koeken of andere snoepen gegeten op woensdag.

Zwemmen

Alle zwemlessen (lagere afdeling) gaan door op dinsdagmorgen.
Het eerste leerjaar zwemt wekelijks.
Het tweede leerjaar gaat in het eerste trimester tweewekelijks zwemmen en vanaf het tweede trimester wekelijks. Op die manier kan de leerkracht op een verantwoorde manier zwemles geven aan kleinere groepen.
Alle andere leerjaren gaan tweewekelijks zwemmen.
1e , 2e en 3e lj. gaan met bus.
4e, 5e en 6e lj. gaan met de fiets.
In januari worden de zwemlessen vervangen door schaatsen.
De kleuters uit de derde kleuterklas doen aan watergewenning in de maand juni.
Alle data van de zwemlessen vindt u op onze website.

Onderwijscheque

onderwijscheque

De onderwijscheques voor het komende schooljaar kunnen tussen 1 augustus van het huidige jaar en 30 juni van het volgend jaar gekocht worden in het Sociaal Huis.

Onze troeven

kantelbergtroeven

Kantelberg heeft veel voordelen te bieden aan u en uw kind. Deze pluspunten koesteren we en houden we dagelijks op peil.

Maaltijden

menu mei

menu juni

Schoolmelk

schoolmelk

Het Europese Schoolmelk Programma gaat over melk, yoghurt, kaas, karnemelk en andere heerlijke melkproducten die belangrijk zijn voor een goede voeding en een uitgebalanceerd dieet. Goed eten, fit blijven en gezond zijn. Melk en melkproducten zitten boordevol calcium, vitaminen, mineralen en andere voedingsstoffen die je lichaam nodig heeft. Ze geven je alle dagen nieuwe kracht.

Onze school

school
Vrije Basisschool Kantelberg
De Linde 94
8310
Sint-Kruis
Brugge
050 35 14 25
www.kantelberg.be

Afdeling Lager

lager
Vrije Basisschool Kantelberg
De Linde 94
8310
Sint-Kruis
Brugge
050 35 14 25

Afdeling Kleuter

lager
Vrije Basisschool Kantelberg
Raadsherenlaan 42
8310
Sint-Kruis
Brugge
050 35 89 08