Missie en visieKantelberg is een creatieve, vernieuwende en ondernemende basisschool. Vanuit de mogelijkheden en de motivatie van elke leerling, ontwikkelt Kantelberg de talenten van elk kind dat haar is toevertrouwd.

Ze verankert zich in de maatschappij. Hierdoor bouwt ze, met oog voor diversiteit, relatie en participatie, een brede leer- en leefomgeving op met als doel maximale ontwikkelingskansen voor álle leerlingen.

 • Missie

  Waarvoor staan wij?  Kantelberg is een creatieve, vernieuwende en ondernemende basisschool.
  Vanuit de mogelijkheden en de motivatie van elke leerling, ontwikkelt Kantelberg de talenten van elk kind dat haar is toevertrouwd. Ze biedt kinderen ontwikkelkansen aan zodat ze kunnen meebouwen aan de maatschappij en de wereld van de toekomst.

  Kantelberg is toonaangevend in haar maatschappelijke opdracht om actueel en vernieuwend onderwijs te bieden aan kinderen van drie tot twaalf jaar. Het bereidt hen goed voor op twee kantelmomenten in hun leerloopbaan: de overgang van kleuter- naar lager en van lager naar secundair onderwijs.

  Kantelberg is een open basisschool, christelijk geïnspireerd met waardering voor culturele diversiteit. Kantelberg inspireert haar medewerkers en leerlingen om haar kernwaarden in hun leven te integreren.
 • Visie

  Hoe ziet onze toekomstdroom er uit?  Kantelberg wil een lerende gemeenschap zijn die sterk inzet op het ontwikkelen van basisvaardigheden en het stimuleren van creativiteit, ondernemingszin en vernieuwend denken bij haar leerlingen en medewerkers.

  Kantelberg kiest bewust voor twee groene, aantrekkelijke locaties, die verder worden uitgebouwd tot inspirerende werk- en leerplekken waar menselijke warmte en geborgenheid centraal staan.

  Kantelberg kiest voor geëngageerde medewerkers die de missie en visie onderschrijven. Zij dragen de waarden van Kantelberg uit naar hun leerlingen. In een snel veranderende wereld wil Kantelberg een ijkpunt zijn voor haar omgeving door traditie te laten evolueren onder invloed van actuele maatschappelijke tendensen. Het creëert hierdoor een meerwaarde voor haar leerlingen, medewerkers en de brede omgeving.


  Kantelberg profileert zich als een christelijk-geïnspireerde school. Ze verankert zich zich in de maatschappij. Hierdoor bouwt ze een brede leer- en leefomgeving op met als doel maximale ontwikkelingskansen voor álle leerlingen. Op die groeien leerlingen op tot jonge mensen die klaar zijn om te participeren in de maatschappij van morgen. Kantelberg heeft oog voor diversiteit, relatie en participatie.

  Het schoolteam heeft oog voor nieuwe trends en behoeften en concretiseert die in haar dagelijkse werking. Om de leerlingen toe te laten hun talenten maximaal te ontplooien, creëert de school een krachtige leeromgeving die hen ondersteunt in hun ontwikkeling tot zelfsturend handelen.
  De school ontwikkelt een zorgbeleid met een brede waaier aan begeleidingstools zodat elke leerling zijn talenten maximaal kan ontplooien.

  Om haar missie en visie te realiseren streeft Kantelberg naar een kwaliteitscultuur waarin alle belanghebbenden actief reflecteren en participeren.