realisatiesHier ziet u een overzicht van hetgeen we hebben gerealiseerd op pedagogisch en organisatorisch gebied, alsook professionalisering, methodes, infrastructuur, veiligheid, digitaal en brochures.

 1. pedagogische
  • invoering beleidsondersteuner Kenny Janssens voor mediaopvoeding en ICT
   • doel: zie taakomschrijving
   • zie realisaties mediaopvoeding 2015-2016
  • invoering beleidsondersteuner Lies Van Moortel voor muzische en taalbeleid
   • doel: zie taakomschrijving
   • zie realisaties muzische 2015-2016
   • zie realisaties taalbeleid 2015-2016
  • invoering juf initiatie Frans voor 1,2,3 en 4 (Lies Van Moortel)
 2. professionaliseringsbeleid
  • prioriteitenplan aangepast ifv nieuwe noden rond M-decreet, nieuw leerplan media en het realiseren van een taalbeleid en een gezondheidsbeleid
  • professionaliseringsbeleid uitgewerkt gekoppeld aan prioriteitenplan en uitdenken voor 2016-2017
  • organisatie nascholingen en pedagogische studiedagen i.f.v. prioriteiten 2016-2017
 3. organisatorische
  • mensen bij aangeworven voor organisatie refterdienst in kleuter zodat er nu naast Anne Masson twee mensen staan voor refterdienst
 4. brochures en PR
  • nieuwe schoolbrochure 2015-2016
  • nieuw arbeidsreglement voor gesubsidieerd personeel (n.a.l. bijlage psychosociaal welzijn op het werk)
  • nieuwe visitekaartjes ontworpen (winkels, logopedisten, zelfstandigen, kerk,bib, kinderopvang,....)
  • nieuwe infoflyer 'infodagen'
  • metafoor bij logo
  • stickers op broodzakken bij meerdere bakkers
  • facebook
 5. methodes
  • nieuwe methode schrijven: Karakter verder doorvoeren in 4e lj
  • methode wiskunde 1e lj en taal 1e lj evalueren en in vraag stellen
  • methode taal voor de hele lagere school bestuderen (doel: nagaan als lkr die volgen zoals bedoeld)
  • methode wero voor de hele lagere school bestuderen (doel: nagaan als lkr die volgend zoals bedoeld)
 6. ondersteunend materiaal voor de klassen
  • muzische (zie materiaallijst) + bronnenmateriaal
  • MAB materiaal voor eerste
  • nieuw turnmateriaal (bok, springplank, springkast, touwen)
  • bibaccent (bij methode taal) voor elke klas 20 boeken passend bij methode en met vermelding AVI-niveau.
 7. infrastructuur
  • herstellen schade schoolgebouw lager (elektriciteitskabels, netwerkkabel doorgereden, stenen uit de muur,...) + dossier verzekering hierbij
  • schilderwerken buitenmuren, ramen, wanden (blok waarin eerste leerjaar ondergebracht is)
  • kraantjes wc's vervangen (lager)
  • schilderwerken refter (lager)
  • dossier lening voor kleuterklassen Veerle en Sabine (oké)
  • nieuw dossier nieuwe centrale verwarming (lager) ingediend
  • dossier nieuwe fietsstallingen (lager) afgerond (geplaatst in mei 2016)
  • dossier twee kleuterklassen (Veerle en Sabine) afgerond
  • dossier twee kleuterklassen (Sylvia en Carolyn) goedgekeurd
  • dossier slaapklas (kleuter) afgekeurd
  • dossier sanitair (kleuter) goedgekeurd
  • educatieve tuin (project met Haverlo, provincie en stad Brugge)
  • bomen en struiken laten weghalen op parking lager
  • zwaarder internet in kleuterafdeling (overgeschakeld naar Telenet)
  • klimtouwen turnzaal
 8. digitaal
  • beamers verschillende klassen laten herstellen
  • digitale agenda's invoeren in ikKlik en iOmniwize
  • Mobiel Touchscreen voor kleuterafdeling (leasingcontract)
  • ipadkoffer voor lagere afdeling (leasingcontract)
  • rubrieken website aangepast waar nodig
  • samenwerking met Bednet
 9. preventie en veiligheid
  • zie JAP en  GPP
  • nieuwe fluohesjes, fluohoezen voor rugzakken, groene helmen, fluospookjes voor alle kinderen (incl kleuters)
 10. andere
  • samenwerking met Rode Kruis medewerkers en Oranjemedewerker
  • masterplan herwerkt
  • begroting 2016
  • invoering werkgroep gezondheidsbeleid
  • SWP optimaliseren
  • outputdossier optimaliseren (uniformiteit sedert 2012)
  • onderwijscheques aanvaard
  • functioneringsgesprekken kleuter
  • klasbezoeken kleuter / lager (nieuwe lkr) /flitsbezoeken lager
  • resultatengesprekken lager
  • LOP

 

Onderwijscheque

onderwijscheque

De onderwijscheques voor het komende schooljaar kunnen tussen 1 augustus van het huidige jaar en 30 juni van het volgend jaar gekocht worden in het Sociaal Huis.

Onze troeven

kantelbergtroeven

Kantelberg heeft veel voordelen te bieden aan u en uw kind. Deze pluspunten koesteren we en houden we dagelijks op peil.

Maaltijden

menu mei

menu juni

Schoolmelk

schoolmelk

Het Europese Schoolmelk Programma gaat over melk, yoghurt, kaas, karnemelk en andere heerlijke melkproducten die belangrijk zijn voor een goede voeding en een uitgebalanceerd dieet. Goed eten, fit blijven en gezond zijn. Melk en melkproducten zitten boordevol calcium, vitaminen, mineralen en andere voedingsstoffen die je lichaam nodig heeft. Ze geven je alle dagen nieuwe kracht.

Onze school

school
Vrije Basisschool Kantelberg
De Linde 94
8310
Sint-Kruis
Brugge
050 35 14 25
www.kantelberg.be

Afdeling Lager

lager
Vrije Basisschool Kantelberg
De Linde 94
8310
Sint-Kruis
Brugge
050 35 14 25

Afdeling Kleuter

lager
Vrije Basisschool Kantelberg
Raadsherenlaan 42
8310
Sint-Kruis
Brugge
050 35 89 08