team

Wie is wieEen school 'draait' door de inzet van een groot aantal mensen. Niet alleen de titularissen en de leerkrachten van zorg en gym, maar ook de mensen met talloze ondersteunende taken.

Maak kennis met de mensen van onze school, de titularissen, administratie en secretariaat, opvang, refter en maaltijden, onderhoud, ICT en last but not least de directie en het schoolbestuur

Dit is onze (officiële) naam:

icn-houseVrije Basisschool Kantelberg
De Linde 94
8310 Sint-Kruis (Brugge)
icn-phone050 35 14 25
icn-worldwww.kantelberg.be

De hele lokale gemeenschap is verantwoordelijk voor haar opvoedingsproject. Voor de opleiding van de kinderen spelen de leerkrachten een onvervangbare rol. In onze school werken echter nog andere mensen mee om de opvang, de administratie en het sociale leven te organiseren. Om een volledig beeld van de organisatie te schetsen, vermelden we iedereen die bij de school betrokken is.

Directie en Team van de kleuterschool Kantelberg

Raadsherenlaan 42 • 8310 Sint-Kruis • 050 35 89 08

De directeur staat in voor de dagelijkse leiding van de school. De groep van leerkrachten vormt het onderwijzend personeel. Naast hun zuivere lesopdracht vervullen ze nog andere taken, bijvoorbeeld opvang, middagtoezicht, begeleiding van naschoolse studie...
De zorgcoördinator behartigt de zorg voor kinderen op drie niveaus: op school- of leerkrachten- en op kindniveau.
De administratieve hulp staat de directeur bij in het administratief beheer van de school.

 

Onderwijzend personeel

juf Sabine Sabine Cosman klastitularis peuters juf Lieselotte Lieselotte Six klastitularis klim-op-klas juf Christine Christine Peiren

klastitularis 1e & 2e kleuter

juf Veerle Veerle Ghesquière

klastitularis 1e & 2e kleuter

juf Sylvia Sylvia Vanmullem

klastitularis 3e kleuter A

juf Carolyn Carolyn Tamsin

klastitularis 3e kleuter B

Omkadering

juf Kristine Kristine Tas directeur juf Valerie Valerie Demey

zorg kleuter en 1e leerjaar

meester Stefaan Stefaan Devoogt preventieadviseur

Ondersteunend personeel

juf Marie Marie Neyt kinderverzorgster juf Isabelle Isabelle Dobbelaere kinderverzorgster juf Ann Ann Masson onderhoud en refter juf Diane Diane De Brabandere

refter

juf Christine Christine Derdaele

refter

juf Stefanie Stefanie Vandebuerie voorschoolse opvang en refter meester Nico Nico Geers voorschoolse opvang juf Silke Silke Anne

naschoolse opvang

juf Agnes Agnes Keereman naschoolse opvang juf Jo Jo De Baene middag- en naschoolse opvang
meester Norbert Norbert Noë technisch onderhoud juf Christel Christel Van Renterghem hulp adm. taken

 

Directie en Team van de lagere school Kantelberg

De Linde 94 • 8310 Sint-Kruis • 050 35 14 25

De directeur staat in voor de dagelijkse leiding van de school. De groep van leerkrachten vormt het onderwijzend personeel. Naast hun zuivere lesopdracht vervullen ze nog andere taken, bijvoorbeeld opvang, middagtoezicht, begeleiding van naschoolse studie...
De zorgcoördinator behartigt de zorg voor kinderen op drie niveaus: op school- of leerkrachten- en op kindniveau.
De administratieve hulp staat de directeur bij in het administratief beheer van de school.

 

Onderwijzend personeel

meester Kenny Kenny Janssens klastitularis 1A juf Lieselot Lieselot Verbruggen klastitularis 1B juf Jana Jana Devisscher klastitularis 2A juf Lies Lies Van Moortel

klastitularis 2B, beleid, ini Frans

meester Hans Hans Vermeersch

directeur, klastitularis 3A, ondersteuning zoco

juf Sara Sara Breemersch klastitularis 3B juf Lisa Lisa Vanhaecke klastitularis 4A juf Marleen Marleen Cosman klastitularis 5A juf Fabienne Fabienne De Caluwé klastitularis 6A juf Shana Shana Decuyper co-teaching 2B en 4A
juf Jorinde Jorinde Van Houcke co-teaching 3A, 5A en 6A

Omkadering

juf Kristine Kristine Tas directeur meester Hans Hans Vermeersch

directeur, klastitularis 3A, ondersteuning zoco

juf Lies Lies Van Moortel

klastitularis 2B, beleid, ini Frans

juf Greet Greet Thybaut zorgcoördinator meester Tom Tom Goossens

leerkracht gym en zwemmen

meester Emmanuel Emmanuel Crul ICT-coördinator

Administratieve omkadering

juf Caroline Caroline Van de Casteele

adm. medewerker

juf Ann Ann Masson onderhoud en refter juf Martine Martine Roels stafmedewerkster

Ondersteunend personeel

juf Monique Monique Provoost voor- en naschoolse opvang juf Pascaline Pascaline Cottenjé refterdienst meester Norbert Norbert Noë technisch onderhoud juf Silke Silke Anne

naschoolse opvang

meester Nathan Nathan Kindt

naschoolse opvang

 

Bij beslissingen aangaande uitreiking van het getuigschrift en andere gewichtige zaken (o.a. tuchtmaatregelen) komt de klassenraad samen. Die bestaat uit alle leerkrachten die met het betreffende kind werken.

kleuterschool

 • alle leerkrachten
 • de zorgcoördinator
 • de turnleerkracht
 • de directeur

eerste graad

 • de leerkrachten van het eerste en het tweede leerjaar
 • de zorgcoördinator
 • de turnleerkracht
 • de directeur

tweede graad

 • de leerkrachten van het derde en het vierde leerjaar
 • de zorgcoördinator
 • de turnleerkracht
 • de directeur

derde graad

 • de leerkrachten van het vijfde en het zesde leerjaar,
 • de zorgcoördinator
 • de turnleerkracht
 • de directeur

De Gesubsidieerde Vrije Basisschool "Kantelberg" maakt deel uit van de scholengemeenschap "Vrije Scholen 't Rycke Velt". Als een uitgestoken groene hand met 6 vingers begroeten de scholen van onze scholen-gemeenschap elke dag bijna 1700 kinderen.

Vrije Basisschool Kantelberg De Linde 94 8310 Sint-Kruis 050 35 14 25 De Zonnetuin Beeweg 32 8310 Sint-Kruis 050 35 89 09 Basisschool Mozaïek Pastorieweg 4 8310 Sint-Kruis 050 35 12 10
Vrije Basisschool Sint-Maarten Kloosterstraat 4a 8340 Sijsele 050 36 32 25 Vrije Basisschool Moerkerke Visserstraat 71 8340 Moerkerke 050 50 09 66

Onderwijscheque

onderwijscheque

De onderwijscheques voor het komende schooljaar kunnen tussen 1 augustus van het huidige jaar en 30 juni van het volgend jaar gekocht worden in het Sociaal Huis.

Onze troeven

kantelbergtroeven

Kantelberg heeft veel voordelen te bieden aan u en uw kind. Deze pluspunten koesteren we en houden we dagelijks op peil.

Maaltijden

menu mei

menu juni

Schoolmelk

schoolmelk

Het Europese Schoolmelk Programma gaat over melk, yoghurt, kaas, karnemelk en andere heerlijke melkproducten die belangrijk zijn voor een goede voeding en een uitgebalanceerd dieet. Goed eten, fit blijven en gezond zijn. Melk en melkproducten zitten boordevol calcium, vitaminen, mineralen en andere voedingsstoffen die je lichaam nodig heeft. Ze geven je alle dagen nieuwe kracht.

Onze school

school
Vrije Basisschool Kantelberg
De Linde 94
8310
Sint-Kruis
Brugge
050 35 14 25
www.kantelberg.be

Afdeling Lager

lager
Vrije Basisschool Kantelberg
De Linde 94
8310
Sint-Kruis
Brugge
050 35 14 25

Afdeling Kleuter

lager
Vrije Basisschool Kantelberg
Raadsherenlaan 42
8310
Sint-Kruis
Brugge
050 35 89 08