Home2020-01-28T09:36:48+00:00
2403, 2020

U wil zeker zijn van een plaatsje voor uw kind in Kantelberg?

24 maart 2020|

Inschrijven kan op 3 manieren!

1) Maak een afspraak voor een individuele rondleiding  (directie@kantelberg.be of 050 35 14 25). We respecteren hierbij uiteraard de social distancing.
2) Kom naar onze infodag in mei of juni. Datum wordt bepaald zodra we weten wanneer we terug open gaan.
3) Schrijf in via e-mail als je zeker wilt zijn van een plaatsje voor uw kind op onze school en stuur daarvoor onderstaande gegevens door naar  secretariaat@kantelberg.be .

Gegevens van uw kind

 • Naam en voornaam
 • Geboorteplaats, geboortedatum
 • geslacht
 • Rijksregisternummer
 • Thuistaal
 • Nationaliteit
 • Scan of foto van de ID-kaart (voor en achterzijde) of ISI-kaart (enkel voorzijde)

Gegevens van de ouders

 • Naam en voornaam van beide ouders
 • Domicilieadres
 • Gsm nummer van beide ouders
 • E-mailadres
 • Ontving u in het schooljaar, voorafgaande aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse gemeenschap

 

 • Een akkoord met het schoolreglement en pedagogisch project is een voorwaarde om in te schrijven.

Ons schoolreglement kunt u raadplegen op onze website onder de rubriek – De school- schoolbrochure.

Voorlopig kunt u in de mail uw akkoord geven. Wij bezorgen u dan via mail de nodige documenten ter ondertekening.

 • Vragenlijst over de achtergrond van uw kind;

Dit document vindt u op onze website onder de rubriek – nuttig- brieven. Van dit ingevuld en ondertekend document bezorgt u ons een foto of scan.

Overige gegevens worden op een later tijdstip aangevuld.

 

Met vriendelijke groeten

 

Vrije Basisschool Kantelberg

Dé basisschool te Male

Onze troeven

Kantelberg heeft veel voordelen te bieden aan u en uw kind. Deze pluspunten koesteren we en houden we dagelijks op peil.

Kantelberg is een school op kindermaat. Kinderen kunnen er thuis komen. Kantelberg is één grote familie.


Kleinschalig, familiaal, Bekijk

Naar school gaan is pas fijn wanneer er wordt gekeken naar wat er ‘nu’ leeft en welke toekomst er aan komt. Kantelberg koestert haar leerlingen zodat ze alle ontwikkelkansen krijgen.


Toekomstgericht, Bekijk

De locaties van Kantelberg zijn uniek. De groene inplanting ademt ruimte en gezonde lucht. Naast leerruimte heeft elk kind immers nood aan speelruimte.


Groene omgeving, Bekijk

Ook na schooltijd zorgen we in Kantelberg voor aangepaste activiteiten. Elke leerling vindt er zijn gading. Vandaag is er keuze uit: dans, computervaardigheid, pingpong, crea-activiteit, badminton, netbal, dactylo…


Naschoolse activiteiten, Bekijk

Uw werkuren vallen wellicht niet samen met ons schoolschema. Geen nood, wij voorzien in voorschoolse opvang vanaf 7 uur en sluiten onze lokalen pas om 19 uur. U krijgt alle tijd om uw kinderen te brengen en op te halen.


Voor- en naschoolse opvang, Bekijk

De onderwijscheques voor het komende schooljaar kunnen tussen 1 augustus van het huidige jaar en 30 juni van het volgend jaar gekocht worden in het Sociaal Huis.


ONDERWIJSCHEQUE, Bekijk

Kantelberg heeft veel voordelen te bieden aan u en uw kind. Deze pluspunten koesteren we en houden we dagelijks op peil.


ONZE TROEVEN, Bekijk

Contacteer vrije basisschool Kantelberg

Met dit formulier stuurt u een bericht naar de directie van vrije basisschool Kantelberg.

Contacteer Kantelberg
reCAPTCHA